ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Dobrodošli na specijaliziranu stranicu na kojoj ćemo Vam prezentirati sve detalje vezane za izobrazbu o sigurnoj uporabi pesticida, modulima, provedbi edukacije, kao i o potrebnoj dokumentaciji za prijavu, te postupku dobivanja iskaznice.

SUSTAV I OPIS IZOBRAZBE

Sustav izobrazbe o sigurnoj uporabi pesticida uspostavljen je stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014, 115/18) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012). Prema tom zakonu, svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu iz područja održive uporabe pesticida, koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe.

To je izobrazba nakon koje će korisnik biti osposobljen na pravilan način upotrebljavati i koristiti pesticide bez rizika i neželjenih posljedica na zdravlje ljudi i samoga okoliša u kojemu će provoditi zaštitu bilja i primjenjivati alternativne metode smanjenjem ili nekorištenjem kemijskih sredstava.

MODULI IZOBRAZBE

Za sve module dostupna je i osnovna i dopunska izobrazba.

ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

.

OPG i drugi poljoprivrednici
Tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom
Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine
Profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu
ZA
DISTRIBUTERE

.

Vlasnici rješenja o registraciji i njihovi zastupnici
Uvoznici i distributeri pesticida
Trgovci na veliko i malo pesticidima, prodavači pesticida
Djelatnici u nabavi pesticida
ZA
SAVJETNIKE

.

Javni savjetnici
Privatni savjetnici
Savjetnici u prodaji
Tehnolozi u poljoprivrednoj proizvodnji

IZOBRAZBA

Saznajte gdje se i kako provodi izobrazba, razliku između osnovne i dopunske izobrazbe, koja je dokumentacija potrebna za prijavu, uvjete upisa i izdavanja iskaznice.

TKO PROVODI
IZOBRAZBU

Kako bi obveznici izobrazbe lakše stekli potrebnu razinu znanja, Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo je institucije za provedbu izobrazbe i polaganje ispita. Izobrazbu i polaganje ispita organizira Učilište Modus, a predavanja drže ovlašteni predavači.

RAZLIKA IZMEĐU OSNOVNE
I DOPUNSKE IZOBRAZBE

Osnovna izobrazba traje najmanje 15 školskih sati. Nakon stjecanja osnovne izobrazbe obveznici izobrazbe obvezni su najmanje svake pete godine pristupiti dopunskoj izobrazbi koja traje najmanje 5 školskih sati. Ispit se polaže u pisanom obliku. Ispit je uspješno položio polaznik koji ostvari 60% bodova. Ova izobrazba nema namjeru niti može zamijeniti izobrazbu stečenu kroz redoviti sustav obrazovanja pa je tako i osnovna izobrazba samo dopuna znanja nakon završetka standardne izobrazbe.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU I UVJETI UPISA

Dokumentacija za prijavu: preslika osobne iskaznice, preslika svjedodžbe/diplome.

Uvjeti upisa: navršenih 18 godina, minimalno završen 8. razred osnovne škole.

IZDAVANJE
ISKAZNICE

Nakon uspješno položenog ispita Učilište Modus izdaje potvrdu o položenom ispitu. Potvrdom se korisnik može koristiti do izdavanja iskaznice. Iskaznice izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula ili na razdoblje od 5 godina od datuma isteka iskaznice u slučaju dopunske izobrazbe.

POČETAK
NASTAVE

Uskoro 🙂

KONTAKT

Zainteresirani ste za izobrazbu o održivoj uporabi pesticida? Prijavite se ili zatražite dodatne informacije odmah!

Telefon

098-88-400-88

Učilište Modus

H.V. Hrvatinića 89, Vinkovci

Društvene mreže

Kontakt obrazac